Jaroslav Katriňák Junior: preteky Trenčin (Sobota) a Rakúsko (nedeľa)